MJ Catering

торти, макарони, десерти, еклери и профитероли по френски рецепти

торти

макарони

Най-нови продукти

Бърза доставка

Отстъпки

Доставка само след плащане по банка

индивидуален подход

десерти

BG16RFOP002-2.089-3212

Проект : ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.089-3212 „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В рамките на проекта се предвижда използването на високоликвиден паричен ресурс в посока покриване на оперативните разходи на фирмата, за да се осигури възможността за продължаване на нормалното и функциониране и успешно преодоляване на икономическите последици от пандемията с COVID-19.
Резултат: Постигане на положителен ефект по отношение на „Ем Джей Кейтъринг“ ООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Проектът се изпълнява в абсолютен синхрон с принципите на хоризонталните политики на ЕС
Обща стойност: 50 000 лв., от които 42 500 лв.
европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 05.11.2021г.
Край: 05.02.2022г.

Бенефициент: „Ем Джей Кейтъринг“ ООД ЕИК: 12132027

Административен адрес: гр.София,бул.“Илиянци“ №12-14